image
image

image

 

 


http://www.wpinstitute.org/news/docs/WPI_Erlwein_010610.pdf 

Frankie Vigil
R&R Partners for
Whittemore Peterson Institute 
775-336-4555
frankie.vigil@rrpartners.com

 

Whittemore Peterson Instituutti (WPI) on arvioinut artikkelin "Epäonnistuminen löytää uusi retrovirus XMRV krooninessa väsymysoireyhtymässä."

Koska tässä tutkimuksessa ei käytetty täsmälleen samoja tiukkoja tieteellisiä menetelmiä kuin WPI, National Cancer Institute (NCI) ja Cleveland Clinic käyttivät, sitä ei voida pitää replikaatiotutkimuksena eikä tutkimuksen tulosten voida väittää  olevan muuta kuin epäonnistumisena löytää  XMRV eikä tutkimuksen tuloksia voi myöskään pitää merkittävinä.


WPIn käyttämät tieteelliset menetelmät ovat  erittäin tarkkoja ja vaativat eritysiä tekniikkoja taatakseen tarkkuuden. Erlweinin kollegoineen käyttämät erilaiset tutkimusmenetelmät eivät selitä ainoastaan epäonnistumisen toistaa WPI tutkimus, vaan tekevät myös johtopäätökset merkityksettömiksi.  Tekniikkaerot sisältävät seuraavat niihin kuitenkaan rajoittumatta:  


1) verinäytteet - määrältään ja käsittelymenettelyltään
2) potilaskriteerit/populaatioerot
3) testien määrät ja tyypit tarkkojen tulosten varmistamiseksi , mukaan lukien valkosolujen viljely
4)  molekyylisen plasmidikontrollin käyttö vedessä verrattuna positiiviseen verinäytteeseen; ja
5)  eri tyyppisten kliinisellä kontrollilla vahvistamttomien primeri sekvenssien ja vahvistusjärjestelmän käyttö viruksen löytämiseksi.

 

 WPI tutkimus julkaistiin  kuuden kuukauden tiukan tarkastuksen ja kolmen riippumattoman laboratorion vahvistamana osoittaen, että kyse  ei ollut  laboratoriosaastumisesta ja XMRV infektio löytyi  67%: lta potilaista, jotka olivat diagnosoitu  sekä Fukudan että Kanadan,  kriteerien mukaan. Tämä viimeisin tutkimus on julkaistu verkkolehdessä vain kolmen päivän tarkastuksen jälkeen.  Keskeisiä ja kriittisiä kysymyksiä liittyy Britannian tutkimuksessa käytettyyn  potilasotokseen , koska nämä potilaat on voitu sekoittaa väsyneisiin psykiatrisiin potilaisiin seurauksena Ison Britannian järjestelmästa, joka  sijoittaa "CFS" potilaat mielenterveyden järjestelmään  tavallisen  lääketieteellisen hoidon sijasta.

 

XMRVn levinneisyydestä maailmanlaajuisesti tiedetään vähän, vielä vähemmän   tiedetään siitä, miten usein XMRV löytyy CFSn tai eturauhasen syövän yhteydessä," painottaa tohtori Judy Mikovits. "WPI ja sen NCI yhteistyökumppanit ovat aktiivisesti yhteistyössä kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa tarkastellen näitä tärkeitä kysymyksiä. "

 

WPI ei suosittele antiretroviraalisia lääkkeitä, joiden tehokkuus on vielä todistamatta XMRV infection hoidossa.  Useat suuret lääkeyritykset ovat kuitenkin  osoittaneet kiinnostusta kehittää antiretroviraalisia ja immuunijärjestelmää sääteleviä lääkkeitä, joilla voidaan tehokkaasti hoitaa XMRV virukseen liittyviä sairauksia.

 

 WPI odottaa innolla  muiden tutkimusryhmien  tuloksia ympäri maailmaa, tuloksia joiden on tarkoitus toistaa sen tieteelliset tulokset käyttäen samoja tekniikoita kuin WPI ja sen kumppanit. Se tosiasia, että XMRV havaittiin 67%: lla amerikkalaisen tutkimuksen näytteistä osoittaa merkittävän yhteyden XMRVn ja CFSn välillä vaatien paljon vakavampaa tutkimusta vastuunalaisten hoitojrjestelmien taholta ympäri maailmaa, syyn löytämiseksi tähän vaikeaan sairauteen.  

-###-

Whittemore Peterson Neuroimmunologisten Sairauksien Instituutti on perustettu edistämään löytöjä, osaamista ja tehokkaita hoitoja potilaille, joilla on sairauksia, jotka johtuvat hankituista  immuunijärjestelmän ja hermoston toimintahäiriöistä,  johtaen usein elinikäiseen sairauteen ja vammautumiseen. WPI on ensimmäinen instituutti maailmassa, joka on omistettu Xään liittyvään neuroimmunologiseen tautiin (XAND) ja muihin X -sairauksiin, integroiden potilaan hoidon, perus- ja kliinisen tutkimuksen ja lääketieteellisen koulutuksen.  

 


Last Update: 13 February 2010




image