image
image

image

 

 

Whittemore Peterson Institute (WPI) har gransket artikkelen med tittelen ”Failure to detect the novel retrovirus XMRV in chronic fatigue syndrome” (Mislykket forsøk på å oppdage det nye retroviruset XMRV ved kronisk utmattelsessyndrom/ME).

 

I denne studien ble det ikke brukt nøyaktig de samme, strenge vitenskapelige teknikkene som ble brukt av WPI, National Cancer Institute (NCI) og Cleveland Clinic. Derfor kan den ikke anses som en replikasjonsstudie. Studiens resultater kan heller ikke hevdes å være noe annet enn et mislykket forsøk på å oppdage XMRV, og studien mislykkes også med å komme frem til meningsfylte resultater.

 

De vitenskapelige metodene som WPI brukte er meget nøyaktige. Det at Erlwein og medarbeidere benyttet andre undersøkelsesteknikker forklarer ikke bare deres mislykkede forsøk på å replikere WPIs studie, men bidrar også at til konklusjonen blir meningsløs. Forskjeller på teknikkene omfatter, men er ikke begrenset til følgende:

 

1) blodprøvene - når det gjelder volum og bearbeidingsprosedyrer

2) forskjeller i diagnosekriterier og utvalgspersoner

3) antall og typer tester gjort for å sikre nøyaktige resultater, inkludert dyrkningsmateriale

    (kultur) for hvite blodceller

4) bruk av a molekylær plasmid kontroll i vann versus en positiv blodprøve

5) bruk av en annen type primer sekvens (analysemetode) og amplifikasjonsprotokoll for å finne viruset (oppskrift for hvordan viruset skal oppformeres) som ikke var validert ved en klinisk kontroll

 

WPI studien ble publisert først etter seks måneder med streng granskning og tre uavhengige laboratoriebekreftelser som viste at det ikke hadde forekommet smitteoverføring i laboratoriet og at infeksiøst XMRW fantes hos 67 % av pasientene som var diagnostisert i henhold til både Fukuda-kriteriene og de kanadiske, kliniske konsensuskriteriene.

I motsetning til dette, ble den siste studien publisert på nettet etter bare tre dagers gransking. Det gjenstår sentrale og kritiske spørsmål når det gjelder statusen på pasientutvalget som ble brukt i den britiske studien, fordi disse pasientene kan ha vært forvekslet med psykiatriske pasienter som følge av at man i Storbritannia har forvist ”CFS (ME)” pasienter til det psykiatriske helsevesen og ikke til tradisjonell medisinsk praksis.

 

”Lite er kjent om forekomsten av XMRV globalt sett, mye mindre er kjent om hvor hyppig XMRV finnes ved ME/CFS eller prostatakreft” understreker dr. Judy Mikovits. ”WPI og samarbeidspartnere ved NCI er aktivt engasjert i samarbeid med internasjonale forskergrupper for å undersøke disse viktige spørsmålene”. WPI anbefaler ikke bruk av antiretrovirale legemidler som enda ikke har vist seg å være effektive når det gjelder å behandle XMRV-infeksjon. Imidlertid finnes det flere, store legemiddelselskaper som har vist interesse for å utvikle antiretrovirale og immunmodulerende legemidler som effektivt kan behandle XMRV-assosierte sykdommer.

 

WPI ser frem til resultatene fra andre forskergrupper rundt om i verden som er seriøse når det gjelder å replikere deres vitenskapelige resultater ved at de bruker samme teknikk som WPI og deres samarbeidspartnere. Det faktum at XMRV ble oppdaget hos 67 % av pasientene i det amerikanske utvalget, viser en betydelig forbindelse mellom XMRV og ME/CFS, noe som fordrer en langt mer seriøs undersøkelse i regi av ansvarlige helseinstitusjoner rundt om i verden når det gjelder årsaken til denne invalidiserende sykdommen.

 

 

-###-

 

Whittemore Peterson Institute for nevroimmunologiske sykdommer er etablert for å bidra til oppdagelser, kunnskap og effektive behandlingsformer for pasienter med sykdommer som er forårsaket av ervervede funksjonsforstyrrelser både i immun- og nervesystemet, noe som ofte resulterer i livslang sykdom og uførhet. WPI er det første instituttet i verden som er dedikert til X-assosiert nevroimmunologisk sykdom (XAND) og andre X-relaterte sykdommer, integrert pasientbehandling, basalforskning, klinisk forskning og medisinsk utdanning. 

 


Last Update: 09 January 2010
image