image
image

image

 

 

Att.: Indenrigsminister og Sundhedsstyrelsen

Blod fra mennesker med Myalgisk Encephalomyelitis

Kære minister,

Den europæiske ME Alliance (EMEA) er en gruppe af europæiske organisationer, der er involveret i at støtte patienter, der lider af Myalgisk Encephalomyelitis (ME), og som kæmper for biomedicinsk forskning med det formål at kunne finde behandlinger og en helbredende kur for ME. Alliancen består af medlemmer fra Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien.

Som De er bekendt med har Verdenssundhedsorganisationen klassificeret ME som en neurologisk sygdom under kode ICD-10 G93.3. De er formentlig også bekendt med nyere forskning, som er offentliggjort i tidsskriftet Science, foretaget af Whittemore-Peterson Institute, National Cancer Institute og Cleveland Clinic, som har påvist muligheden for en sammenhæng mellem ME og en gammaretrovirus - xenotropic murine leukæmi virus-relateret virus (XMRV).

På grund af den mulige risiko for forurening af blodforsyninger, har den canadiske Blood Service nylig forbudt blod fra mennesker, der har ME eller har haft ME. Den australske Red Cross Blood Service har ligeledes på ubestemt tid udskudt at tage imod blod fra donorer, der har været diagnosticeret med ME. New Zealand overvejer at følge dette eksempel.

EMEA mener, at et sådant forbud ikke kun er klogt, men også en nødvendig og hurtig indsats at gøre, indtil mere forskning er foretaget. Ellers er der stor risiko for sikkerheden ved blodleverancer og for borgernes sundhed i Europa. EMEA anmoder derfor Danmark om at iværksætte et øjeblikkelig forbud mod bloddonationer fra folk, der har været diagnosticeret med ME/CFS i Danmark og afsætte midler til yderligere biomedicinsk forskning i ME.

EMEA anmoder Dem også om at overveje en invitation fra EMEA om at mødes med os og andre europæiske sundhedsministre/Chief Medical Officers den 23. maj i London, og overvære den 5. Invest in ME's International ME Conference 2010 i Westminster, London, den 24. maj for at mødes med de førende eksperter i ME, og høre om de nyeste biomedicinske forskning i ME, og om erfaringer med at diagnosticere og behandle ME. Dette vil være en enestående mulighed for Europas læger at drøfte den seneste forskning i denne neurologiske sygdom, der påvirker mange millioner europæere.

Vi ser frem til Deres krav om forbud mod at folk med ME afgiver blod.

Velkommen til London i maj,

Med venlig hilsen,

Formanden, bestyrelsen og medlemmer af Europa-ME Alliance

Europa-ME Alliance

www.europeanmealliance.org

Underskrevet af samtlige medlemmer af Europen ME Alliance:

Belgien

ME/CFS Association (Nieuwrode, Belgium)

DanmarkME-NetDK
Irland   Irish ME Trust
Tyskland 

Fatigatio e.V.

Norge  Norges ME-forening
Spanien Liga SFC
Sverige  Riksföreningen för ME-patienter
Schweitz Verein CFS Schweiz
UK 

Invest in ME

 

 


Last Update: 27 April 2010
image