image
image

image

 

 


Fra: http://www.wpinstitute.org/news/docs/WPI_Erlwein_010610.pdf 

Frankie Vigil
R&R Partners for
Whittemore Peterson Institute 
775-336-4555
frankie.vigil@rrpartners.com

 

Whittemore Peterson Institute (WPI) har gennemlæst oplægget med titlen Failure to detect the novel retrovirus XMRV in Chronic Fatigue Syndrome.”  (”Mislykket for søg på at opdage det nye retroviru XMRV i forbindelse med kronisk træthedssyndrom”).

I denne undersøgelse blev der ikke brugt de samme strenge videnskabelige teknikker, som der blev anvendt af WPI og National Cancer Institute og Cleveland Klinik, og den kan derfor ikke betragtes som en gentagelse af denne forskningsundersøgelse. Undersøgelsens resultater kan heller ikke siges at være andet end mislykket forsøg på at opdage XMRV, og også en fiasko, med hensyn til meningsfulde resultater.

De videnskabelige metoder, der anvendes af WPI, er meget nøjagtige og kræver specifikke teknikker for at sikre nøjagtigheden. Forskellene i de teknikker, der er blev anvendt af Erlwein et al. ikke alene forklarer deres manglende evne til at replikere WPI's undersøgelse, men bidrager også til at gøre konklusionen meningsløs. Disse forskelle omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

1) blodprøverne – når det gælder volumen og bearbejdningsprocedurer;

2) forskelle i forbindelse med diagnosekriterier og udvælgelse af forsøgspersoner;

3) antal og testtyper brugt for at sikre nøjagtige resultater, herunder dyrkningsmateriale (kultur) for hvide blodlegemer;

4) anvendelse af en molekylær plasmid kontrol i vand versus en positiv blodprøve, og

5) brug af en anden analysemetode og amplifikationsprotokol (bruges til opdagelse af virusset), som ikke var valideret ved en klinisk kontrol.

WPI-undersøgelsen blev offentliggjort efter seks måneders grundig gennemgang og tre uafhængige laboratoriebekræftelser, der beviste, at smitteoverførsel ikke havde fundet sted i laboratoriet, og at smitsomt XMRV var til stede i 67 procent af de CFSdiagnosticerede patienter, diagnosticeret efter de kanadiske konsensuskriterier og Fukuda-kriterierne.

I modsætning hertil blev den seneste undersøgelse offentliggjort online efter kun tre dages gennemgang. Centrale og kritiske spørgsmål er fortsat, at status på de patienters prøver, der indgår i den britisk undersøgelse, kan være blevet forvekslet med trætte psykiatriske patienter, fordi Storbritannien har forvist "CFS" patienter til psykiatrisk behandling og ikke traditionel medicinsk behandling.

Der vides kun lidt om forekomsten af XMRV på globalt plan, langt mindre vides om forekomsten af XMRV i forbindelse ME/CFS eller prostatakræft "understreger Dr. Judy Mikovits. "WPI og deres samarbejdspartnere ved NIC er aktivt engageret i samarbejde med internationale forskerhold for at undersøge disse vigtige spørgsmål." WPI anbefaler ikke brugen af anti-retroviral medicin, som endnu ikke har vist sig at være effektiv i behandlingen af XMRV infektion. Men flere store farmaceutiske virksomheder har udtrykt interesse for at udvikle anti-retrovirale og immunmodulerende lægemidler, der effektivt behandler XMRV-associerede sygdomme.

WPI ser frem til resultaterne fra andre videnskabelige grupper rundt om verden, der seriøst vil replikere deres videnskabelige resultater ved at bruge samme teknik som WPI og dets samarbejdspartnere. Den omstændighed, at XMRV blev påvist i 67 procent af CFS-prøverne i den amerikanske undersøgelse, fastslog en signifikant sammenhæng mellem XMRV og CFS, som kræver en langt mere seriøs undersøgelse af ansvarlige sundhedsinstitutioner rundt om i verden, når det gælder årsagen til denne invaliderende sygdom.

* * *

Whittemore Peterson Institute

Whittemore Peterson Institute for Neuroimmunologiske sygdomme blev etableret med det formål at bidrage til opdagelse, viden og effektive behandlinger til patienter med sygdomme, som er forårsaget af erhvervet dysregulation af immunsystemet og nervesystemet, der ofte resulterer i livslang sygdom og handicap. WPI er det første institut i verden dedikeret til X-associerede neuroimmunologiske sygdomme (XAND), og andre X-relaterede sygdomme, integration af patientbehandling, grundforskning og klinisk forskning og medicinsk uddannelse.

 

 


Last Update: 13 February 2010
image