image
image

image


image European ME Alliance
Pressemeddelelse December 2010

December 2010


 

European ME Alliance – Pressemeddelelse

 

PRESSEMEDDELELSE:

Europæisk forbud mod blod fra ME/CFS-patienter kræves af European ME Alliance:

 

European ME Alliance, Sønder Alle 5, st 3, 9500 Hobro, Denmark

 

Email:  info@euro-me.org

 

29. November 2010

 

Risiko for smitte af millioner af europæiske borgere
 

European ME Alliance (EMEA) opfordrer EU's sundhedsministre om at indlede et øjeblikkeligt europæisk forbud mod bloddonation fra mennesker, der er diagnosticeret med Myalgisk Encephalomyelitis (ME/CFS).

 

Dette skyldes en afgørelse truffet af den britiske regering om at udstede et permanent, forbud for alle ME patienter (herunder dem, der har ”kommet sig”) mod at donere blod.  Alliancen har også skrevet direkte til den europæiske kommissær for sundhed og opfordret ham til at håndhæve et sådant forbud.

 

Det britiske forbud følger en lignende indsats fra Canada, Australien og New Zealand, mens American Association of Blood Banks har rådgivet sine medlemmer om aktivt at fraråde potentielle donorer, der er diagnosticeret med ME/CFS, fra at donere blod eller blodkomponenter. I Europa har Maltas National blodtransfusion udstedt et permanent donationsforbud, for dem der har en ME/CFS-sygehistorie, og Belgisk Røde Kors har i et stykke tid nægtet at acceptere ME/CFS patienter som bloddonorer.

 

EMEA mener, at et sådant forbud ikke kun er klogt, men en nødvendig og presserende foranstaltning at tage, indtil mere forskning kan udføres. Ellers er der en stor risiko forbundet med sikkerheden ved blodforsyninger og for europæiske borgeres sundhed.

 

Grunden til at forbyde patienter diagnosticeret med ME/CFS at donere blod er, ifølge EMEA's opfattelse, en klar konsekvens af biomedicinsk forskning, der har påvist, at der findes en mulig smitsom virus, som kan overføres via blod.

 

Siden forskning, som blev offentliggjort i tidsskriftet Science i oktober 2009 af Whittemore-Peterson Institute, National Cancer Institute og Cleveland Clinic, påviste muligheden for en sammenhæng mellem ME/CFS og en gammaretrovirus - xenotropic murine leukæmi virus-relateret virus (XMRV) er adskillige forskningsgrupper er nu aktivt engageret i replikations- og valideringsundersøgelser.

 

EMEA har også foreslået, at europæiske sundhedsministre mødes i London i maj 2011, efter den 6. Invest in ME Internationale ME/CFS biomedicinske forskning konference,  for at mødes med førende eksperter på ME/CFS-området og høre om den nyeste biomedicinske forskning i ME/CFS og om erfaringer med diagnosticering og behandling af ME/CFS.

ME/CFS er kategoriseret af World Health Organisation som en neurologisk sygdom og den påvirker millioner af europæere.

 

European ME Alliance (EMEA) er en sammenslutning af europæiske organsiationer, der er involveret i at støtte patienter, der lider af ME/CFS og som kæmper for biomedicinsk forskning med henblik på at finde frem til behandlinger og kure for ME/CFS. Alliancen består i øjeblikket af medlemmer fra Belgien, Storbritannien, Tyskland, Irland, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz og Danmark, og håber snart at øge deres repræsentation i hele Europa.

 

European ME Alliance mener, at situationens alvor og risikoen for offentligheden berettiger til et omgående forbud mod bloddonation fra ME/CFS patienter for at sikre, at yderligere overførsel af smitte kan undgås.


European ME Alliance


www.europeanmealliance.org

 

Belgium

ME/CFS Association (Nieuwrode, Belgium)

Denmark Dansk ME Forening
Ireland    Irish ME Trust
Germany 

Fatigatio e.V.

Norway  Norges ME-forening
Spain Liga SFC
Sweden   Riksföreningen för ME-patienter
Switzerland   Verein CFS Schweiz
UK 

Invest in ME

 

 

 

Se denne pressemeddelelse på andre sprog

Dansk
Coming shortly
Engelsk
Coming shortly
Tysk
Norsk

 

 

Further Links:

Documented involvement of Viruses in ME/CFS - click here


 

 

Last Update: 17 December 2010
image